نگاهی به نرخ فروش دلار در ۱۴۰۰

به گزارش راهبرد بانک، آنچه که بانک مرکزی به صورت ماهانه از قیمت سکه، سهام، فروش سفته و برات و دلار اعلام می‌کند، متوسط قیمتی که دلار در اولین ماه سال گذشته در بازار آزاد شهر تهران به فروش رفته، معادل ۲۴ هزار و ۵۴۲ تومان بوده است. البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک […]

به گزارش راهبرد بانک، آنچه که بانک مرکزی به صورت ماهانه از قیمت سکه، سهام، فروش سفته و برات و دلار اعلام می‌کند، متوسط قیمتی که دلار در اولین ماه سال گذشته در بازار آزاد شهر تهران به فروش رفته، معادل ۲۴ هزار و ۵۴۲ تومان بوده است.

البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار  آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۳۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۸۵ تومان است.

علاوه براین، یک دلار آمریکا در دومین ماه سال گذشته به طور متوسط معادل ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان فروخته شده و حداقل و حداکثر نرخ فروش آن در ماه مذکور به ترتیب ۲۰ هزار و ۸۰۸ تومان و ۲۳ هزار و ۵۲۷ تومان بوده است.

متوسط قیمت هر دلار آمریکا در خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۲۳ هزار و ۴۳۴ تومان و حداقل و حداکثر نرخ فروش آن در ماه مذکور به ترتیب ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ۲۴ هزار و ۳۳۰ تومان بوده است.

نرخ فروش دلار در سه ماهه فصل تابستان سال گذشته نیز به ترتیب ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان، ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان و ۲۷ هزار و ۱۲۹ تومان بوده است.

از سوی دیگر، متوسط قیمتی که دلار در هفتمین ماه سال گذشته در بازار آزاد شهر تهران به فروش رفته، معادل ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان بوده که حداقل و حداکثر نرخ فروش این ارز در ماه مذکور نیز به ترتیب ۲۶ هزار و ۸۲۴ تومان و ۲۸ هزار و ۶۹ تومان است.

در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ نیز، هر دلار آمریکا به طور متوسط معادل ۲۷ هزار و ۴۴۲ تومان و ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان فروخته شده است.

همچنین، در اولین ماه از زمستان سال گذشته متوسـط قیمـت فـروش یـک دلار آمریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران ۲۷ هزار و ۷۷۴ تومان بود که حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور بـه ترتیب ۲۶ هزار و ۷۸۴ تومان و ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان بوده است.

متوسط نرخ فروش هر دلار آمریکا در سال گذشته در ماه بهمن معادل ۲۶ هزار و ۵۸۷ تومان بوده است.

البته، از آنجا که تاکنون رقمی از متوسط نرخ فروش دلار در اسفند ماه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده اما بررسی‌ها در ماه مذکور حاکی از آن است که قیمت دلار در آخرین ماه سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده است و بین کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان در نوسان بود که معامله دلار آزاد در آخرین پنج شنبه ۱۴۰۰ به رقم ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.

بنابراین، براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین و کمترین قیمتی که در سال ۱۴۰۰ برای متوسط نرخ فروش دلار به ثبت رسیده به ترتیب معادل ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان و ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان در آذر و اردیبشهت ماه بوده است.