دورکاری، فرصتی برای جهانی‌شدن

بیماری همه‌گیر کووید، عصر جدیدی از کار از راه دور را آغاز کرده است و شرکت‌ها باید بهترین شرایط را برای کارکنان ایجاد کنند تا از راه دور به اهداف خود دست یابند زیرا توانایی کار از راه دور، امکان همکاری بین‌المللی بین سازمان‌ها و درون سازمان‌ها را افزایش داده است.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از ویفروم، شیوع بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ الزامات فاصله‌گذاری فیزیکی را در سراسر جهان تحمیل کرد و تعاملات مجازی را به ویژه در زمینه کاری افزایش داد. نیاز به حفظ تماس در همه‌گیری باعث شده است که جلسات مجازی به امری عادی تبدیل شود. در نتیجه، نه تنها همکاری‌های بین‌المللی بین دولت‌ها و جامعه علمی افزایش یافته، بلکه کار بین‌المللی و از راه دور نیز افزایش یافته است. در این واقعیت جدید، شرکت‌ها باید بهترین شرایط ممکن را برای کارکنان ایجاد کنند تا از راه دور به اهداف خود دست یابند.

با این حال، توسعه‌ای که به طور کامل توسط همه شرکت‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، افزایش تعاملات بین‌فرهنگی به دلیل این روابط دور است. این تعاملات فرصتی را برای جهانی‌شدن بیشتر فراهم می‌کند و بنابراین برخوردهای بین فرهنگی باید تشویق شوند.

از دیدگاه یک کارمند، از آنجایی که بسیاری از مشاغل در همه‌گیری از راه دور انجام شدند، به طور ناگهانی، یافتن فرصت‌های شغلی جدید در مناطق دور از محل زندگی، بدون نیاز به ترک خانه ممکن شد. در بسیاری از کشورها، افراد می‌توانند برای نقش‌های از راه دور دستمزد بهتری دریافت کنند.

بنابراین، شرکت‌ها نه تنها باید کارکنان را در زمینه مهارت‌های بین فردی و بین فرهنگی آموزش دهند بلکه باید افراد با این توانایی‌ها را نیز جذب کنند. ذهنیت جهانی در این دوره جدید کار از راه دور، باید یکی از مهم‌ترین نیازهای استخدام باشد.