اسامی کارکنان کشیک بانک‌ها در نوروز ۱۴۰۱ مشخص شد

فهرست اسامی کارکنان کشیک بانک‌ها در ایام پایانی سال جاری و تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۱ به منظور خدمت‌رسانی و پاسخگویی مطلوب به مشتریان بانکداری الکترونیک منتشر شد.

به گزارش راهبرد بانک،بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی به منظور پاسخگویی به آن دسته از مشتریان بانکداری الکترونیکی که در استفاده از خدمات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت دچار مشکل و یا مغایرت می‌شوند، نسبت به برقراری کشیک در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی اقدام می‌کند.