رشد اقتصاد کشور با نفت ۴.۱ و بدون نفت ۳.۴ درصد شد

تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ماهه سال جاری به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (و به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷درصدی را نشان می‌دهد،
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به‌ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با وجود این، گروه‌ «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ است،
بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ماهه سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.

رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به‌ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱ـ درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳ـ واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ماهه سال جاری برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ماهه سال جاری عمدتاً متأثر از تحولات زیربخش‌های «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی» بوده است به‌طوری که زیربخش‌ «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروه‌های فوق‌الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.