ورود ۲.۲ میلیون دوز واکسن آسترازنکای اهدایی آلمان/ واردات واکسن به بیش از ۱۵۸ میلیون دوز رسید

سخنگوی گمرک گفت: با ورود دو محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از آلمان، واکسن های آسترازنکای وارده به کشور به بیش از ۱۸ میلیون و ۸۳۶ دوز و کل واکسن های وارداتی از بهمن سال قبل به بیش از ۱۵۸ میلیون دوز رسید.

به گزارش راهبرد بانک، روح الله لطیفی اظهار داشت: شب گذشته یک محموله   یک میلیون و ۴۱۳هزار و ۶۰۰دوزی واکسن آسترازنکای اهدایی آلمان با پرواز لوفت هانزا به فرودگاه امام (ره) وارد شد که با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط به صورت حمل یکسره توسط اداره کل گمرک فرودگاه امام (ه) ترخیص شد.

وی افزود: امشب هم محموله ۷۷۷هزار و ۹۰۰دوزی اهدایی آلمان وارد کشور می شود.

سخنگوی گمرک توضیح داد: با ورود این دومحموله که سرجمع آن به دو میلیون و ۱۹۱هزار و ۹۰۰ دوز واکسن آسترازنکا می رسد مجموع واکسن های وارده آسترازنکا به کشور بدون احتساب محموله مرجوعی ۸۲۰ هزار دوزی به ۱۸میلیون و ۸۳۶هزار و ۱۱۰دوز می رسد.

وی در خصوص واکسن های وارده به کشور گفت: با واکسینه شدن اکثر مردم و تولید مناسب داخلی، واردات تجاری واکسن در حال حاضر  متوقف شده و واکسن هایی که در ماه‌های اخیر وارد شده عمدتا اهدایی هستند

وی افزود: جمع کل واکسن های وارده به کشور از ابتدای بهمن سال ۹۹ تا امشب به ۱۵۸میلیون و ۵۶هزار و ۸۰۸دوز رسیده است.