ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۱ + سند

بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به گزارش راهبرد بانک، بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱ از سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه دستمزد روزانه کارگران حداقلی‌بگیر ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان و سایر سطوح مزدی ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ تومان تعیین شده است.

همچنین برای کارگرانی که از ۱۴۰۱ یک سال از سابقه کار آنها گذشته باشد، روزانه ۷ هزار تومان به‌عنوان سنوات به آنها پرداخت خواهد شد.