کدام کالا بیشترین ارز نیمایی را اساسی گرفت؟

واردات برنج در سال جاری به بیش از ۱.۱ میلیارد دلار رسیده که بیشترین حجم کالای وارداتی با ارز غیرترجیحی و به عبارتی نیمایی است.

به گزارش راهبرد بانک، بررسی روند واردات برنج  در ۱۱ ماهه امسال از این حکایت دارد که در این مدت یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۷۷ تن و به ارزش یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۱۹ دلار از گمرک ترخیص شده است.

واردات برنج در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۹ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.

برنج از جمله اقلام اساسی است که از حدود دو سال قبل از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و با ارز نیمایی که نزدیک به بازار آزاد است، وارد می شود. گزارش واردات آن نشان می دهد که در سال جاری بیشترین ارز نیمایی را بین اقلام اساسی دریافت کرده است.

در ۱۱ ماهه امسال ۲۷.۶ میلیون تن به ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار کالایی اساسی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده که حدود ۲۴ میلیون تن به ارزش ۱۳.۶ میلیارد دلار با ارز ترجیحی بوده و مابقی نیمایی است.

حجم واردات کالای اساسی با ارز نیمایی ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار بوده که ۲۰ درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. از این میزان واردات کالای اساسی با ارز نیمایی، ۳۷ درصد از وزن و ۲۸.۹ درصد ارزش به واردات برنج اختصاص دارد.

گرچه واردات برنج در سال جاری رشد داشته ولی افزایش قیمت آن در داخل نیز قابل توجه و روبه رشد بوده است؛ به طوری که گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در بهمن ماه امسال قیمت هر کیلو برنج خارجی از  ۳۵ هزار تومان هم  گذشته است و متوسط قیمت آن نسبت پارسال بیش از ۲۷ درصد گران شده است.

برنج ایرانی که در چند ماه گذشته روند روبه رشد قیمت داشته و گزارش های بازار نشان از قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی آن داشت، طبق آمار مرکز آمار  نسبت به سال گذشته حدود ۹۵ درصد گران شده است.