حذف ارز ترجیحی دارو و واکسن دامی را گران نخواهد کرد

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: حذف ارز ترجیحی قیمت واکسن، دارو و فرآورده‌های بیولوژیکی را افزایش نخواهد داد.

به گزارش راهبرد بانک:  سید محمد آقامیری در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با بیان اینکه مجلس برای سال آینده ارز ترجیحی را حذف کرده است، گفت:حذف ارز ترجیحی در حوزه واکسن، دارو و فرآورده‌های بیولوژیکی تاثیری نخواهد داشت. یعنی هیچکدام از این اقلام گران نخواهند شد و سازمان دامپزشکی آن را با دقت رصد خواهد کرد.