صاحبان خانه های خالی دو روز فرصت برای پرداخت مالیات دارند

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان گفت: متقاضیان پس از ثبت نام جهت تکمیل فرایند ثبت نام در راه رسیدن به مرحله افتتاح حساب و دریافت اولین پیامک باید وضعیت خود را در سامانه Saman.mrud.ir کنترل کنند.

به گزارش راهبرد بانک: مرتضی اسدی صبح امروز (۱۵ اسفندماه) در خصوص فرآیند تکمیل اطلاعات متقاضیان، افزود: اگر وضعیت متقاضی در انتظار بررسی باشد یعنی حائز شرایط است و باید در سامانه مربوط در منوی مشاهده و پیگیری درخواست، وارد جزئیات و قسمت مدارک و ثبت مدارک شده و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نماید.

وی اظهار کرد: اگر متقاضی در وضعیت در انتظار دریافت و یا تکمیل استعلام باشد باید صبر کند تا وضعیت به حالت در انتظار بررسی تغییر کرده و بارگذاری را انجام دهد و اگر متقاضی در وضعیت در انتظار تایید استعلام است باید به اداره راه و شهرسازی در مرکز استان و شهرستان ها مراجعه کند تا استعلام  انجام و تعیین تکلیف کند و به وضعیت در انتظار بررسی تغییر یابد سپس ادامه بارگذاری مدارک انجام شود در پایان هم بعد از بارگذاری مدارک با مراجعه به اداره کل تایید اولیه با بررسی مدارک صورت می گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به ارسال پیامک سازمان امور مالیاتی حاوی الزام مالکان خانه های خالی نسبت به پرداخت مالیات، بیان کرد: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی، کلیه مشمولین مالیات که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده اند، حداکثر ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به “سامانه ملی املاک و اسکان کشور”، اطلاعات سکونت و مالکیت خود را به روزرسانی کنند.

اسدی تصریح کرد: اگر ملک کسی به اشتباه جزو خانه‌های خالی ثبت شده است، از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند عدم پذیرش خود را اعلام کند.