۶میلیون تن کالای اساسی بیشتر از پارسال وارد کشور شد/ سهم ۷۵درصدی کالاهای اساسی از کل واردات

سخنگوی گمرک گفت: ترخیص بیش از ۲۷میلیون و ۶۱۴هزار تن کالای اساسی در ۱۱ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶میلیون و ۹۴هزار تن کالا بیشتر ترخیص شده، کالای اساسی وارده به کشور ۷۵درصد وزن کل واردات به کشور و ۳۸درصد ارزش آن را به خود اختصاص داده است.

به گزارش راهبرد بانک: سید روح‌الله لطیفی، در خصوص واردات و ترخیص کالاهای اساسی به کشور اظهار داشت: در ۱۱ماه امسال ۲۷میلیون و ۶۱۴هزار و ۳۹۲تن انواع کالای اساسی به‌ارزش ۱۷میلیارد و ۵۳۲میلیون و ۶۰۹هزار و ۶۵۹ دلار از گمرکات کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸درصدی در وزن و ۶۰درصدی در ارزش داشته است.

وی افزود: از این میزان کالاهای اساسی وارده ۲۴میلیون و ۲۸هزار و ۶۷۰ تن کالا به‌ارزش ۱۳میلیارد و ۶۷۰میلیون و ۴۴هزار و ۸۵۰ دلار، کالاهای اساسیِ شامل ارز ترجیحی است که نسبت به مدت مشابه ۳۰درصد در وزن و ۷۷درصد در ارزش افزایش را نشان می‌دهد.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی توضیح داد: ۶میلیون و ۴۲هزار و ۹۴۱ تن گندم به‌ارزش دومیلیارد و ۸۲میلیون و ۴۴۶هزار و ۹۷۶ دلار با رشد ۱۰۸درصدی در وزن و ۱۵۷درصدی در ارزش، هشت‌میلیون و ۶۴۹هزار و ۹۶۵ تن ذرت به‌ارزش دومیلیارد و ۹۹۱میلیون و ۶۸۶هزار و ۳۱۵دلار و رشد ۲۹درصدی در ارزش و کاهش ۶درصدی در وزن، دومیلیون و ۹۳۷هزار و ۹۲ تن جو به‌ارزش ۸۷۳میلیون و ۷۶۰هزار و ۳۹۷ دلار با رشد ۷۲درصدی در وزن و ۱۰۷درصدی در ارزش، دومیلیون و ۲۴۹هزار و ۱۹۵ تن انواع دانه‌های روغنی به‌ارزش یک‌میلیارد و ۵۸۰میلیون و ۷۵هزار و ۵۸۹ دلار و و رشد ۱۰درصدی در وزن و ۴۷درصدی در ارزش، یک‌میلیون و ۸۶۹هزار و ۶۶۲ تن روغن خوراکی به‌ارزش دومیلیارد و ۵۵۷میلیون و ۸۸۹هزار و ۵۰۰ دلار، با رشد ۸۱درصدی در وزن و ۱۸۵درصدی در ارزش، دومیلیون و ۲۵۹هزار و ۹۵۶ تن کنجاله سویا به‌ارزش یک‌میلیارد و ۲۳۴میلیون و ۲۰هزار و ۵۱۸ دلار و رشد ۴۰درصدی در وزن و ۷۸درصدی در ارزش و ۱۹هزار و ۸۸۹ تن انواع دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به‌ارزش دومیلیارد و ۳۵۰میلیون و ۱۶۵هزار و ۵۵۵ دلار و رشد ۴۶درصدی در وزن و ۵۸درصدی در ارزش در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند که شامل ارز ترجیحی هستند.

وی در خصوص واردات کالاهای اساسی وارده با ارز غیرترجیحی گفت: در ۱۱ماه سال ۱۴۰۰، سه‌میلیون و ۵۸۵هزار و ۶۹۳ تن کالای اساسی با ارز غیرترجیحی (نیمایی و…) به‌ارزش سه‌میلیارد و ۸۶۲میلیون و ۵۶۴هزار و ۸۰۹ دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ۲۰درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

وی اضافه کرد: برنج با یک‌میلیون و ۳۵۸هزار و ۵۷۷ تن و به‌ارزش یک‌میلیارد و ۱۵۷میلیون و ۷۷هزار و ۳۱۹ دلار و با رشد ۴۹درصدی در وزن و ۴۰درصدی در ارزش در صدر واردات کالاهای اساسی با ارز غیرترجیحی قرار دارد و پس از آن شکر خام با یک‌میلیون و ۱۵۰هزار و ۴۳۰ تن به‌ارزش ۵۱۸میلیون و ۳۵هزار و ۵۴۰ دلار با رشد ۱۳ و ۴۰ درصدی در وزن و ارزش، ماشین‌آلات تولید کالای اساسی با ۳۹هزار و ۱۹۰ تن به‌ارزش ۳۶۶میلیون و ۸۲۱هزار و ۱۲۹ دلار، لاستیک سنگین با ۸۴هزار و ۱۵ تن به‌ارزش ۳۰۳میلیون و ۶۹۲هزار و ۸۰۸ دلار،کودهای شیمیایی با ۱۶۶هزار و ۵۶۰ تن و به‌ارزش ۱۲۴میلیون و ۴۶۶هزار و ۹۴۵ دلار، سموم شیمیایی با ۹هزار و ۷۸۹ تن و به‌ارزش ۹۱میلیون و ۵۴۲هزار و ۵۸۲ دلار و داروهای ضروری دامی با ۴۸۲ تن به‌ارزش ۵۰میلیون و ۴۷۵هزار و ۵۳۱ دلار، به‌ترتیب قرار دارند.

لطیفی افزود: واردات سایر کالاهای اساسی شامل ارز غیرترجیحی، مانند حبوبات، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، چای و… نیز ۷۷۶هزار و ۶۵۱ تن کالا به‌ارزش یک‌میلیارد و ۲۵۱میلیون و ۴۵۲هزار و ۹۵۶ دلار بوده که مجموع آن نسبت به مدت مشابه ۱۲درصد رشد در وزن و ۱۹درصد رشد در ارزش داشته است.