کالای اساسی واردات کشور به ۷۵ درصد رسید

تهران- راهبرد بانک- سخنگوی گمرک گفت: طبق آمار در 11 ماه امسال بیش از ۲۷ میلیون و ۶۱۴ هزار تن کالای اساسی وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ میلیون و ۹۴ هزار تن بیشتر است.

به گزارش روز شنبه راهبرد بانک: از گمرک، «سید روح اله لطیفی» در خصوص واردات و ترخیص کالاهای اساسی به کشور اظهار داشت: در ۱۱ ماه امسال ۲۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۹۲ تن انواع کالای اساسی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۵۹ دلاراز گمرکات کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش داشته است.

وی افزود:  ۲۴ میلیون و ۲۸ هزار و ۶۷۰ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون و ۴۴ هزار و ۸۵۰ دلار کالاهای اساسیِ وارد شده شامل ارز ترجیحی است که نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد در وزن و ۷۷ درصد در ارزش افزایش نشان می‌دهد.

لطیفی در خصوص میزان  واردات کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی تصریح کرد: ۶ میلیون و ۴۲ هزار و ۹۴۱ تن گندم به ارزش ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۷۶ دلار با رشد ۱۰۸ درصدی در وزن و ۱۵۷ درصدی در ارزش؛هشت میلیون و ۶۴۹ هزار و ۹۶۵ تن ذرت  به ارزش ۲ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۳۱۵ دلار و رشد ۲۹ درصدی در ارزش و کاهش ۶ درصدی در وزن؛ ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۹۲ تن جو به ارزش ۸۷۳ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۳۹۷ دلار با رشد ۷۲ درصدی در وزن و ۱۰۷ درصدی در ارزش، ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۹۵ تن انواع دانه های روغنی به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۸۹ دلار و رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش، یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۶۶۲ تن روغن خوراکی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۵۰۰ دلار با رشد ۸۱ درصدی در وزن و ۱۸۵ درصدی در ارزش، ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۵۶ تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۵۱۸ دلار و رشد ۴۰ درصدی در وزن و ۷۸ درصدی در ارزش و ۱۹ هزار و ۸۸۹ تن انواع دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۵۵ دلار و رشد ۴۶ درصدی در وزن و ۵۸ درصدی در ارزش در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند که شامل ارز ترجیحی هستند.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات کالاهای اساسی وارده با ارز غیر ترجیحی گفت: در ۱۱ ماه امسال، سه میلیون و۵۸۵ هزار و ۶۹۳ تن کالای اساسی با ارز غیر ترجیحی به ارزش سه میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۰۹ دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ۲۰ درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

وی افزود: برنج با یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۷۷ تن و به ارزش یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۱۹ دلار و با رشد ۴۹ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش  در صدر واردات کالاهای اساسی با ارز غیر ترجیحی قرار دارد و پس از آن شکرخام  با یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۳۰ تن به ارزش ۵۱۸ میلیون و ۳۵ هزار و ۵۴۰ دلار با رشد ۱۳ و ۴۰ درصدی در وزن و ارزش، ماشین آلات تولید کالای اساسی با ۳۹ هزار و ۱۹۰ تن به ارزش ۳۶۶ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۱۲۹ دلار، لاستیک سنگین با ۸۴ هزار و ۱۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۰۸ دلار، کودهای شیمیایی با ۱۶۶ هزار و ۵۶۰ تن و به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۹۴۵ دلار، سموم شیمیایی با ۹ هزار و ۷۸۹ تن و به ارزش ۹۱ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۵۸۲ دلارو داروهای ضروری دامی با ۴۸۲ تن به ارزش ۵۰ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۵۳۱ دلار، به ترتیب  قرار دارند.

لطیفی خاطرنشان کرد: واردات سایر کالاهای اساسی شامل ارز غیر ترجیحی، مانند حبوبات، مرغ، گوشت، تخم مرغ، چای نیز ۷۷۶ هزار و ۶۵۱ تن کالا  به ارزش یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۹۵۶ دلار بوده که مجموع آن نسبت به مدت مشابه ۱۲ درصد رشد در وزن و ۱۹ درصد رشد در ارزش داشته است.