تدوین برنامه ۵ و ۱۰ساله برای توسعه زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی الزامیست

رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم گفت: ضرورت دارد سفرا و رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف نسبت به تدوین برنامه پنج و ده ساله برای توسعه زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی اقدام کنند.

به گزارش راهبرد بانک: دکتر حسین سالار آملی، رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم در اولین نشست مجازی با همکاری اداره همکاری‌های فرهنگی و سمن‌ها مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه که با شرکت سفرا و رایزن‌های فرهنگی بیش از پنجاه کشور برگزار شد،‌ضمن بیان این مطلب، دیدگاه‌های خود را برای تعامل بیشتر با نمایندگی‌های خارج کشور و وزارت امور خارجه در چارچوب گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور مطرح کرد.

وی از حاضران در این ارتباط تصویری خواست تا نسبت به اعلام نیازهای نمایندگی‌های مختلف در کشورها به کتاب، دوره بازآموزی، فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان مستعد برای دریافت بورس تحصیلی در رشته زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در چارچوب تربیت استادان بومی اقدام کنند.

دکتر سالار آملی گفت: معرفی اساتید کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشورهای مختلف برای ایجاد رابطه علمی با اساتید ایرانی از دیگر انتظارات ما از رایزنان علمی ایران در کشورهای دیگر است.

در ادامه این نشست، دکتر امیرسعید کرمی، معاون گسترش زبان وادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم، در گزارش مشروحی به بیان چالش‌ها و برنامه‌های آتی این وزارت برای گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور پرداخت.

سپس سفرا، معاونان و روسای نمایندگی‌های فرهنگی کشورمان در خارج از کشور اهم نیازهای خود را در زمینه تامین استاد زبان فارسی، تجهیز اتاق‌های ایران شناسی در دانشگاه‌ها، ارسال منابع آموزشی، تخصیص بورس مطرح کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در بخش پایانی نشست نیز، دکتر امیرسعید کرمی، با جمع‌بندی چالش‌ها و مطالب مطرح شده گفت: عدم تمرکز صرف بر پیشنهاد اعزام استاد زبان فارسی، ضرورت معرفی مجلات علمی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به اساتید غیر ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک و نشر آن، تشویق انتشار مجلات علمی الکترونیکی مشترک در کشورها و یا حوزه های جغرافیایی مشترک و برگزاری آزمون استاندارد سنجش سامفا در سه نوبت در سال ۱۴۰۱ می تواند به وزارت علوم در گسترش زبان فارسی در دنیا کمک کند.

وی همچنین پیگیری مستمر برای افزایش بودجه و اعتبارات ارزی و ریالی برای گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی را یک اقدام ضروری اعلام کرد.