بانک شهر ۱۵ برابر سرمایه اش زیان انباشته دارد

مجموع زیان انباشته بانک شهر به ۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که در حدود ۱۵برابر سرمایه آن است!

به گزارش راهبرد بانک، بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک شهر وابسته به شهرداری‌ها نشان می‌دهد که این بانک در بخش درآمد حاصل از تسهیلات و سپرده‌گذاری‌ها همچنان زیان‌ده است.

گفتنی است مجموع زیان انباشته بانک شهر به ۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که در حدود ۱۵برابر سرمایه آن است!