بانک مرکزی نرخ تسعیر برای گزارشگری ۶ ماهه بانک‌ها را تغییر نداده است

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ گونه تغییری در نرخ تسعیر برای گزارشگری ۶ ماهه بانک‌ها نداشته است.

به گزارش راهبرد بانک،به نقل از  ایرنا ، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، این بانک مرکزی بتازگی در بخشنامه‌ای، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰ را به ازای هر یورو ۱۹ هزار تومان و به ازای هر دلار ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است که این نرخ، دقیقا معادل نرخ تسعیر ابلاغی برای پایان سال ۹۹ بوده و هیچگونه تغییری نداشته است.

بنابراین طرح برخی موضوعات در فضای مجازی مبنی بر افزایش ۱.۵ برابری نرخ تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه صحت ندارد.

براساس این گزارش بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، ابتدا نرخ تسعیر برای گزارشگری پایان سال ۹۹ بانک‌ها و موسسات اعتباری را به ازای هر یورو ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و به ازای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام کرده بود، اما در اردیبهشت ۱۴۰۰ با صدور بخشنامه جدیدی، این نرخ را اصلاح و به ازای هر یورو، ۱۹ هزار تومان و به ازای هر دلار ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر برای دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ نیز دقیقا همین نرخ، بدون تغییر به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

براساس این گزارش ،  نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر بکار گرفته می‌شود، به‌ نحوی‌ که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.