بانک مرکزی: تداوم روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن

رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه در حالی ۳۴ درصد ثبت شد که این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷،‌ ۶۹.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۷ درصد بوده است.

به گزارش راهبرد بانک، براساس آمار  بانک مرکزی، روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷،‌ ۶۹.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۷ درصد بوده است.

بر این اساس در مردادماه سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.  همچنین در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۵۴۹۹ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل حدود ۵.۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های "۶ تا ۱۰" ،"۱۱ تا ۱۵ "و "۱۶ تا ۲۰ "سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال جاری نیز حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۱ درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰.۸ و ۸.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۷۳.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مردادماه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۱۴، ۸، ۱۵، ۷، یک و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۶.۸ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در مردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۴ میلیون  و ۵۶۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۲.۲ و ۴۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.

در مردادماه سال ۱۴۰۰ ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۱.۵ میلیارد تومان با اختصاص سهم ۱۸.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و ۱.۵ میلیارد تا ۲ میلیارد تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۷.۷ و ۱۲.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۰.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از دو میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مردادماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.