دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، از چهره های علمی، متخصص و با انگیزه کشور است

اصلاحات سیستم بانکی واصلاح نظام تامین مالی از طریق بانکها ،بازارسرمایه و بیمه ،اصلاحات محیط کسب کار ،شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت دارایی ها و شرکت های دولتی ،اصلاحات مناطق آزاد ….از مهمترین برنامه های راهبردی دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم است

به گزارش راهبرد بانک، دکتر سپهدار رهنما، مدیر مسئول مجله راهبردهای نوین بانکداری: دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از چهره های علمی، متخصص و با انگیزه کشور است.

مدیر مسئول مجله راهبردهای نوین بانکداری با اشاره به برنامه های دکتر خاندوزی به خبرنگار راهبرد بانک گفتند: برنامه های وزیر پیشنهادی را مطالعه کردم و نکات راهبردی، عملیاتی و تحول گرا را دیدم و استنباط من این است که برنامه های خوبی جهت بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالی-بانکی به خصوص در حوزه تامین مالی-بنگاهی اقتصادی دارد.

همچنین افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت مردمی و اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، ایجاد ثبات اقتصادی کلان و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب کار ،و  فعالیت های دانش بنیان….) را در برنامه های خود دارد.

دکتر سپهدار رهنما مدیر مسئول سایت تحلیلی خبری" راهبرد بانک،" بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور را قوانین قدیمی حاکم بر نظام بانکی دانست و ابراز داشتند؛ در صورت همراهی نمایندگان مجلس با ایشان و رای اعتماد، انتظاردارم اولین اقدام ایشان بهره گیری از نخبگان و صاحب نظران بانکی جهت اصلاح ساختار قوانین حاکم بر بانک مرکزی باشد.