بانک مرکزی خبر از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری داد

روابط عمومی بانک مرکزی در پیام توییتری از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری خبر داد.

به گزارش راهبرد بانک، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی در توییتر نوشت: آخرین آمار، حکایت از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری دارد. این رونق حاصل جذب بخشی از آثار کرونا و تحریم است.

– رشد اقتصادی زمستان ۹۹: ۷.۷ درصد

– تشکیل سرمایه ثابت ناخالص زمستان ۹۹: ۸.۲ درصد

– رشد تجارت در بهار امسال: ۴۹ درصد.