به ۳۸.۹ درصد رسیدن نرخ تورم فروردین ماه

نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٩,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٥ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨  واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٣,٥ واحد درصدی به ٦٣.١ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٥ واحد درصدی به ٤٣.٠ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٨,٨ درصد است که نسبت به ماه قبل ١,٠ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣,٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤٠٠ به ٢,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.٩ درصد و ٢.٦ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٦ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٦ درصد و ٤٠.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ٢,٤  واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (کاهو، گوجه­فرنگی و کرفس)، گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها» (گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله و گوشت مرغ) و گروه « آشامیدنی­ها » (آب معدنی، آب هویج و آب میوه) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «کالا و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل)، گروه «خدمات نگهدارئ و تعمیر واحد مسکونی» (گچ­کاری ساختمان، سفت­کاری ساختمان) و گروه «هتل و رستوران» (کرایه اقامت در هتل، هزینه تالار پذیرایی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در این ماه گروه «سبزیجات» (سبزی خورش،سبزی خوردن، اسفناج) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٧,٥ درصد برای دهک اول تا ٤٥.٨ درصد برای دهک دهم است.