رییس بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور را به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد.

به گزارش راهبرد بانک، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:  به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع شرکت کرده و گزارشی از وضع اقتصادی کشور و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بازار ارز ارایٔه کردم.

روند رشد نقدینگی در طول چند دههٔ گذشته، تاثیر سیاست های مالی بر متغییرهای پولی، تاثیر تحریم و فشار حدکثری بر درآمد ارزی دولت واقتصاد کشور، موضوع هدایت نقدینگی، اهمیت برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد، ضرورت مدیریت واردات و جلوگیری از واردات قاچاق، اصلاح نظام بانکی و اقدامات در دست اجرا در بازار پول و ارز، محورهای گزارش اینجانب بود.

در این جلسه ریاست مجمع و برخی از اعضای مجمع: اقایان ریٔیسی، قالیباف، احمدی نژاد، باهنر، انصاری، توکلی، مصباحی مقدم، محسنی اژه ای، ایروانی و داودی، سوالات و پیشنهادات خود را در چارچوب مطالب مطرح شده بیان کردند