واگذاری املاک مازاد بانک ملی ایران جریان دارد

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال از حوزه سهام و اموال مازاد شرکت های تابعه خود را واگذار کرده است.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکیدات رییس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را در دستور کار دارد و بر همین اساس در چهار ماه نخست امسال بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال از سهام و اموال مازاد شرکت های تابعه خود را تعیین تکلیف کرده که معادل ۱۵۲ درصد کل فروش سال گذشته بوده است.

گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی میبن کارنامه مثبت و عملکرد قابل قبول این بانک در حوزه واگذاری هاست چرا که بر اساس این گزارش بانک ملی ایران پیشتاز فروش اموال مازاد در سال ۹۸ بوده و این بانک در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است. لازم به ذکر است، تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها در راستای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

 

 

منبع : ایبنا