۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی ایجاد شد

براساس داده‌های اداره آمار کانادا، این کشور در ماه ژوئن حدود ۹۵۲ هزار و ۹۰۰ شغل به بازار کار خود اضافه کرده است.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از رویترز، براساس آمار مشاغل ایجاد شده عمدتا در بخش خدمات بوده است.

این در حالی است که نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۱۲.۳ درصد بهبود یافته است.

بخش تولید کالا و بخش خدمات به ترتیب با افزایش ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ و ۷۹۴ هزار و ۴۰۰ جایگاه شغلی مواجه شدند.

 این کشور در ماه آوریل رقم رکوردشکن دو میلیون شغل از دست رفته و نرخ بیکاری ۱۳درصدی را به ثبت رسانده بود.

 

 

منبع : ایبنا