اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت مجلس یازدهم

نماینده مردم ماکو در مجلس یازدهم بیان داشت: اصلاح ساختار بانکی کشور از اولویت‌های مجلس یازدهم بوده و در این راستا اقدام جدی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جریان است.

به گزارش راهبرد بانک، عادل نجف زاده : با بیان اینکه بانک ها باید اسپانسر اصلی برای ارتقا زیرساخت های کشور باشند، گفت: عدم ریل گذاری برای حرکت بانک ها آنها را به حرکت در مسیرهایی غیرمولد هدایت می کند.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعدد بانک ها در سال های اخیر آنها را از انجام رسالت اصلی خود دور کرده است، افزود: تعدد بانک ها در نظام های توسعه یافته نشانه افول اقتصاد است، از اینرو دولت باید تدبیری در راستای کاهش بانک ها با هدف چالاکی بیشتر شبکه بانکی اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه باید به جای افزایش تعداد بانک ها و شعبات آنها سرمایه های ملی مردم را به سمت ارتقا زیرساخت ها و فرآیندهای تولید و همچنین صادرات سوق دهیم، تصریح کرد: اصلاح ساختار بانکی کشور از اولویت های مجلس یازدهم بوده و در این راستا اقدام جدی در کمیسیون های تخصصی مجلس در جریان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بانک ها باید با تمرکز بر انجام وظایف خود سرمایه های ریز و خُرد مردم را به سمت امور مولد هدایت کنند، گفت: برخی بانک ها مدام در فکر افزایش هر چه بیشتر شعب خود هستند، در حالی که این زمینه را برای رشد فعالیت های مفید مسدود می کند.

وی با بیان اینکه ایجاد شعب زیاد با بهانه انجام خدمات تسهیل گر پذیرفتنی نیست، افزود: با الکترونیکی شدن خدمات در حوزه بانکی دیگر نیازی به شعب زیاد نبوده، از اینرو لازم است بانک مرکزی روی این مهم تمرکز کرده و جلوی افزایش شعب را بگیرد.

نجف زاده ادامه داد: بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از مسیر ساماندهی وضعیت بانکی پیگیری شود که خوشبختانه عزم مناسبی در دولت و مجلس در این رابطه شکل گرفته است.

 

 

منبع : ایبنا