قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه چهاردهم تیر ۱۴۰۳/ جدول

قیمت طلا و قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش راهبرد بانک،علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: پنجشنبه ۱۴ تیر 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۳۴,۷۸۵,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۴۶,۳۷۹,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۳۴,۳۲۱,۰۰۰
طلای دست دوم ۳۴,۳۲۰,۷۶۰
آبشده کمتر از کیلو ۱۵۰,۷۷۰,۰۰۰
مثقال طلا ۱۵۰,۷۲۰,۰۰۰
انس طلا ۲,۳۲۴.۱۰

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۴۳۰,۳۱۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی ۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۷۳,۲۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حباب سکه

حباب سکه امامی ۹۳,۱۹۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۵۴,۶۸۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۷۴,۲۳۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۷۵,۵۹۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۳۱,۷۱۰,۰۰۰