قیمت سکه و طلا روز شنبه دوم تیر ۱۴۰۳/ جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش راهبرد بانک،علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۲

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۳۳,۶۶۹,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۴۴,۸۹۲,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۳۳,۲۲۱,۰۰۰
طلای دست دوم ۳۳,۲۲۰,۵۵۰
آبشده کمتر از کیلو ۱۴۵,۹۴۰,۰۰۰
مثقال طلا ۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰
انس طلا ۲,۳۵۰.۱۰

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۴۰۱,۴۶۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی ۳۶۷,۹۵۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۶۹,۲۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۹۲,۰۰۰,۰۰۰

حباب سکه

حباب سکه امامی ۷۳,۷۳۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۴۰,۸۲۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۶۱,۹۲۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۶۳,۴۳۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۲۸,۸۶۰,۰۰۰