این افراد هدیه ازدواج و وام مسکن می‌گیرند + شرایط

از سوی بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی در قالب طرح توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان با عنوان طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی به استادیاران جوان تعلق می‌گیرد.

به گزارش راهبرد بانک،بنیاد ملی نخبگان هر ساله به منظور ارتقای توانمندی‌های استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های‌ علمی کشور، تسهیلاتی را در قالب طرح «کاظمی آشتیانی» به حائزان شرایط اعطا می‌کند.

اعطای «اعتبار پژوهشی» به منظور توانمندسازی و تسهیل فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات‌علمی، «اعتبار تجهیزات» به منظور کمک به ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت‌های آموزشی/ پژوهشی وی، و همچنین «تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی» (شامل هدیه ازدواج و وام مسکن)، از جمله تسهیلات این طرح به شمار می‌رود.