قیمت نهاده های دامی و کشاورزی خرداد ۱۴۰۳

در این مطلب به بررسی قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی در خردادماه 1403 میپردازیم.

به گزارش راهبرد بانک،آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی  خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۲۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۳۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۴۳۴,۰۷۱ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۵۵۳,۵۳۶ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۷۸۴,۶۷۸ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۱,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۵,۰۷۸,۸۴۶ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۷۳,۸۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۲۰۳,۴۷۵ (۰.۰۰%)۰
کنجاله کلزا ۱۸۰,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۱,۸۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۹۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۲۴,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
فسفات ۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۳,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
گندم ۱۷۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۵۰۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
جو ۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۱۱۹,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوش شیرین ۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پودر چربی ۵۷۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۲,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد (۰.۰۰%)۰
اردبیل (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان (۰.۰۰%)۰
همدان ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۱,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد (۰.۰۰%)۰
اردبیل (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان (۰.۰۰%)۰
همدان ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰