آغاز نبرد با گرما؛‌ قیمت جدید انواع کولر آبی آبسال در بازار

گرما امسال اندکی زودتر به استقبال ما آمده است. کولرهای آبی سال‌ها است که همراه ما در این روز‌های گرم بوده‌اند. در این گزارش سعی شده تمامی مدل های موجود کولر آبی در بازار با برند آبسال جمع آوری گردد.

به گزارش راهبرد بانک، گرما امسال اندکی زودتر به استقبال ما آمده است. کولرهای آبی سال‌ها است که همراه ما در این روز‌های گرم بوده‌اند. در این گزارش سعی شده تمامی مدل های موجود کولر آبی در بازار با برند آبسال جمع آوری گردد.

قیمت انواع کولر آبی:

مدل قیمت (تومان)
۲۸۰۰ مدل AC26 ۵.۱۵۰.۰۰۰
۲۸۰۰ مدل AC31D ۵.۲۰۰.۰۰۰
۷۰۰۰ مدل AC70R ۱۴.۶۰۰.۰۰۰
۵۵۰۰ مدل AC55R ریموت دار ۱۲.۴۰۰.۰۰۰
۵۵۰۰ مدل AC58 ۱۲.۳۰۰.۰۰۰
۵۵۰۰ مدل AC55 ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۷۵۰۰ سلولزی AC/CP75R ۱۷.۴۰۰.۰۰۰
۱۳۰۰۰ سلولزی AC/AX13000 ۲۲.۸۰۰.۰۰۰
۳۵۰۰ مدل AC33K ۷.۷۰۰.۰۰۰۰
۳۵۰۰ مدل AC40 ۱۱.۲۰۰.۰۰۰
۳۵۰۰ مدل AC38 ۱۰.۲۰۰.۰۰۰
۵۰۰۰ مدل AC48 ۱۲.۲۰۰.۰۰۰
سلولزی مدل AC/CP35 ۱۱.۴۰۰.۰۰۰
۳۵۰۰ مدل AC35R (ریموت) ۱۱.۲۰۰.۰۰۰