قیمت روز تلویزیون های ۶۵ اینچ ال جی خرداد ۱۴۰۳

جدیدترین قیمت تلویزیون های ال جی موجود در بازار تهران در سایز 65 اینچ امروز چهارشنبه 16 خردادماه 1403 منتشر شد.

به گزارش راهبرد بانک، جدیدترین قیمت تلویزیون های ال جی موجود در بازار تهران در سایز ۶۵ اینچ امروز چهارشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

لیست قیمت:

قیمت (تومان) مدل
۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED91
۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED81
۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵C2
۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED80
۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵C1
۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵UR8000
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵NANO84
۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵NANO77
۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED75
۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵UR7800
۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED96
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵UQ8000
۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵G2
۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED95
۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵QNED90
۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵NANO80
۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵UR8050
۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵UR7550
۴۲/۵۰۰/۰۰۰ ۶۵UP8150