قیمت انواع برنج اعلام شد

طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک، طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

هر کیلوگرم انواع دودی پر محصول غیرتنظیم بازار ۹۳ هزار تومان

هر کیلوگرم هاشمی غیرتنظیم بازار ۱۱۵ هزار تومان

هر کیلوگرم دمسیاه غیرتنظیم بازار ۱۱۵ هزارتومان

هر کیلوگرم شیرودی غیرتنظیم بازار ۸۱ هزار تومان

هر کیلوگرم طارم اصل غیرتنظیم بازار ۱۱۵ هزار تومان

هر کیلوگرم فجر غیرتنظیم بازار ۹۲ هزار تومان

هرکیلوگرم قهوه‌ای غیرتنظیم بازار ۹۴ هزار تومان

هرکیلوگرم معطر ایرانی سایر انواع (گرده، چمپا، عنبر بو …) غیرتنظیم بازار ۷۶ هزار تومان

هر کیلوگرم ندا غیرتنظیم بازار ۴۸ هزار تومان

هرکیلوگرم نیمدانه پر محصول غیرتنظیم بازار ۳۸ هزار تومان

هرکیلوگرم نیمدانه معطر غیرتنظیم بازار ۶۱ هزار تومان

هرکیلوگرم وارداتی پاکستانی غیرتنظیم بازار ۳۸ هزار تومان

هرکیلوگرم هندی وارداتی دانه بلند ۱۱۲۱ غیرتنظیم بازار ۵۲ هزار تومان

هرکیلوگرم وارداتی هندی دانه بلند غیرتنظیم بازار برندهای طبیعت، محسن، مژده و غیره ۶۲ هزار تومان