حساب بانکی سرد و گرم

امروزه یکی از دغدغه‌های مشتریان بانکی بالا بردن امنیت حساب‌های بانکی است داشتن حساب‌های سرد و گرم می‌تواند کمک مناسبی برای محافظت از موجودی بانکی باشد.

به گزارش راهبرد بانک، هر چند وجود حساب سرد و گرم به مشتریان بانکی پیشنهاد می شود اما  این حساب‌ها چیست؟

حساب سرد، یک حساب بانکی است که واریزی‌ها به شما به آن حساب انجام می‌شود اما شما از این حساب فقط به شماره‌حساب دیگر خودتان که همان حساب گرم است پول انتقال می‌دهید و با کارت‌بانکی حساب گرمتان کارت می‌کشید و از خودپرداز پول برمی‌دارید.

در حساب گرمتان همواره مبلغی هست که بتواند هزینه‌های روزمره شما را پوشش دهد اما در آن حساب لازم نیست میلیون‌ها تومان پول نگهدارید.

درصورتی‌که ماندهٔ حساب گرمتان کم شد در نقطه‌ای امن و از طریق شعبه یا اینترنت بانک در منزل به‌حساب گرمتان پول واریز کنید. این دو حساب در دو بانک متفاوت است و بنابراین ورود به اینترنت بانک حساب گرمتان هم باز مسئله‌ای برای موجودی اصلی شما در حساب سردتان پیش نمی‌آید.

 

منبع : ایبنا