سرپرست بیمه ایران معین انتصاب شد

مدیرعامل بیمه ایران در حکمی محمود اسلامی پناه رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه ایران معین را به عنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.

به گزارش راهبرد بانک، محمد رضایی در این حکم با اشاره به صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین و در راستای اجرای مفاد اساسنامه سرپرستی آن شرکت، محمود اسلامی پناه را بعنوان سرپرست بیمه ایران معین منصوب کرده است.

پیش از این حمیدرضا کاوه مدیرعامل بیمه ایران معین بود. این شرکت از جمله شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

 

منبع : ایبنا