این دانشجویان بورسیه و استخدام می‌شوند

رئیس دانشگاه صنعت نفت گفت: در تلاشیم با حمایت وزارت نفت، کارآموزی و کارورزی در واحدهای صنعتی افزایش و کیفیت فارغ‌التحصیلان ارتقا یابد.

به گزارش راهبرد بانک،با فرصت هایی که در کشور ایجاد شده، می‌خواهیم این فرصت‌ها را به دانشگاه صنعت نفت تسری دهیم تا مسئله استخدام و بورسیه برای دانشجویان آسان‌تر شود.در سال گذشته، توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع برای جذب هیئت علمی و افزایش کیفیت ورودی‌های تازه با مشوق‌های مالی تا حد زیادی بهبود یافت.