قیمت جدید انواع برنج ایرانی در اسفندماه اعلام شد

طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران قیمت برنج درجه یک ایرانی در یک ماه گذشته کاهش یافته است.

به گزارش راهبرد بانک، طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران قیمت برنج درجه یک ایرانی در یک ماه گذشته کاهش یافته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قیمت برنج درجه یک ایرانی در یک ماه گذشته کاهش و گوشت گوسفند افزایش یافته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قیمت برنج درجه یک ایرانی در یک ماه گذشته کاهش یافته است. در گروه نان و غلات، اقلام ” شیرینی خشک ” با ۲.۴درصد، ” رشته آش ” با ۱.۳درصد و ” ماکارونی ” با ۱.۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به “برنج ایرانی درجه یک ” با ۱.۰- درصد است.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، تغییرات متوسط قیمت برنج ایرانی به‌شرح زیر است:

برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی۱۰کیلویی استاندارد: ۱۳۴۰۰۰۰ تومان

برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی پت ۵۰۰گرمی استاندارد: ۶۹۰۰۰ تومان

برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار استاندارد: ۱۱۹۰۰۰ تومان

برنج طارم هاشمی فریدونکنار استاندارد: ۱۰۹۰۰۰ تومان

برنج طارم هاشمی فریدونکنار استانداردتولید روز: ۱۰۹۰۰۰ تومان

برنج طارم سنگی فریدونکنار استاندارد: ۱۰۹۰۰۰ تومان

برنج طارم هاشمی استاندارد: ۱۰۷۰۰۰ تومان

برنج طارم دمسیاه کلاله استاندارد: ۱۰۹۰۰۰ تومان

برنج فجر استاندارد: ۷۴۰۰۰ تومان

برنج فجر استانداردتولید روز: ۷۴۰۰۰ تومان

برنج شیرودی استاندارد: ۶۱۰۰۰ تومان

برنج ندا استاندارد : ۵۹۰۰۰ تومان

برنج عنبربواستاندارد: ۵۹۰۰۰ تومان

شکسته برنج طارم هاشمی کشت دوم فریدونکنارسورت شده: ۶۹۰۰۰ تومان

شکسته طارم(هاشمی،سنگی،دمسیاه) سورت شده: ۶۷۰۰۰ تومان

شکسته برنج فجرسورت شده: ۵۴۰۰۰ تومان

شکسته برنج شیرودی سورت شده: ۴۴۰۰۰ تومان

شکسته برنج عنبربو سورت شده: ۴۴۰۰۰ تومان

شکسته برنج ندا سورت شده: ۴۴۰۰۰ تومان

نیمه برنج طارم هاشمی سورت شده: ۴۴۰۰۰ تومان

نیمه برنج طارم دمسیاه کلاله: ۴۴۰۰۰ تومان

نیمه برنج فجر سورت شده: ۳۵۰۰۰ تومان