جدیدترین وضعیت بازار سهام

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز به جز یک کشور مسیر صعودی در پیش گرفتند.

به گزارش راهبرد بانک، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز (پنجشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۹) در چهارمین روز کاری هفته روند صعودی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با افزایش نسبی ارزش در سطح ۲.۹۷۸,۷۰ واحد قرار گرفت.

با این حال شاخص «نیکی ۲۲۵» بورس ژاپن با رشد ۰.۱۱ درصدی به ۲۳.۳۳۰,۳۲ واحد صعود کرده و نرخ برابری دلار/ ین ژاپن نیز با روند افقی در سطح به ۱۰۸,۹ واحد قرار گرفت.

همچنین ارزش شاخص «سنسکس» بورس هند با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۴۰.۵۵۷,۸۲ واحد رسید.

در همین حال شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ نیز با کاهش ۰.۳۴ درصدی در سطح ۲۷.۵۹۳,۳۵ واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با افزایش نسبی در سطح ۲.۱۴۴,۲۹ واحد قرار گرفت.