ورود فناوری‌های جدید به شبکه بانکی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نوآوری‌های رخ داده در شبکه بانکی توانسته مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کند.

به گزارش راهبرد بانک،محمد فیضی با بیان اینکه الکترونیکی شدن همه امور در حوزه شبکه بانکی توانسته علاوه بر کاهش هزینه ها به افزایش دقت نظر کابران کمک کند، گفت: با توجه به پیشرفت های اخیری که رخ داده انتظار می رود بانک ها به جای توسعه شعب فیزیکی بر رونمایی از فناوری های جدید تمرکز کنند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اساس ورود تکنولوژی در عرصه های مختلف کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر است، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر همسو با سیستمی شدن امور در شبکه بانکی بی عدالتی در ارایه تسهیلات و همچنین مفاسد اقتصادی کاهش چشمگیری یافته است.

فیضی با بیان اینکه سرمایه گذاری در مسیر رشد هر چه بیشتر تکنولوژی های بانکی به مثابه هزینه نیست، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته با رونمایی از فناوری های جدید در حوزه بانکی توانسته اند اقتصادی به نسبت در خور و متعالی رقم بزنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بانک ها باید با ارتباط مناسب با فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های جدید نوآوری های خود را به روز کنند، گفت: بسیاری از نوآوری های رخ داده در شبکه بانکی توانسته اند حتی مشکلات واحدهای تولیدی را نیز مرتفع کنند.

فیضی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می تواند شبکه بانکی را تقویت کند این است که بتواند با حمایت از نوآوری های جدید هر روز دستاوری داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک مرکزی باید با ایجاد رقابتی سالم میان بانک ها در مسیر نوآوری های هر روزه بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام بردارد.