خبر مهم برای پرستارانی که بعد از کرونا بیکار شدند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر تعیین تکلیف وضعیت پرستاران و کادر درمان با قراردادهای طرحی و ۸۹ روزه در بودجه ۱۴۰۳ تاکید دارد.

به گزارش راهبرد بانک، سلمان اسحاقی، با اشاره به گزارش رئیس کل سازمان نظام پرستاری، افزود: انتقاداتی نسبت به تعرفه‌های درمان وجود دارد و کمیسیون تاکید کرد که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ وضعیت پرستاران و کادر درمانی که در زمان کرونا با قراردادهای طرحی و ۸۹ روزه به کشور خدمات رسانی کردند و پس از پایان کرونا از کار بیکار شدند، تعیین تکلیف شود.

وی گفت: اگر به این نیروها بی توجهی شود در آینده چنانچه با موارد مشابه کرونا مواجه شویم هیچ گونه استقبالی از سوی آنها صورت نمی‌گیرد بنابراین باید از هم اکنون به فکر باشیم.