فوری / ۲۰۰میلیون تومان وام ۸درصد از بانک تجارت بگیرید

این بسته در قالب چهار طرح متناسب با میانگین موجودی حساب مشتریان، نوع تسهیلات درخواستی، میزان نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت منعطف ارائه می‌شود.

به گزارش راهبرد بانک،  این بسته در قالب چهار طرح متناسب با میانگین موجودی حساب مشتریان، نوع تسهیلات درخواستی، میزان نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت منعطف ارائه می‌شود.

طرح حامی

در این طرح به اشخاص حقیقی بر مبنای سپرده‌گذاری در حساب قرض‌الحسنه جاری‌‏/پس‌انداز و بر اساس میانگین حساب، تسهیلات قرض‌الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‌‏ برای رفع نیازهای ضروری پرداخت می‌شود.
در صورت عدم استفاده سپرده‌گذاران از تسهیلات این طرح، معرفی بستگان درجه یک به عنوان تسهیلات گیرنده امکان پذیر است.

شرایط سپرده و تسهیلات

شرایط سپرده و تسهیلات قرض الحسنه‏/مرابحه با نرخ سود ترجیحی‌‏ در طرح حامی مطابق با جدول ذیل است: