کاهش ۲۵۰۷ واحدی شاخص بورس

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۲۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۳۰۵ هزار و ۸۰۹ واحد به پایان رسید.

به گزارش راهبرد بانک،  جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با افت حداقل ۰.۵ درصدی مواجه شدند.

ریزش همه شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۲۵۰۷) واحد ریزش معادل (۰.۸۱) درصد به ۳۰۵ هزار ۸۱۰ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۶۷۱) واحد افت معادل (۰.۸۱) درصد به ۸۱ هزار ۹۳۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۱۶۹) واحد رشد معادل (۱.۴۳) درصد به ۸۰ هزار و ۸۲۴ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۷۸۲) واحد افزایش، معادل (۱.۴۳) درصد به ۵۴ هزار و ۶۶ واحد، شاخص آزاد شناور با (۳۱۲۴) واحد کاهش، معادل (۰.۸۹) درصد به ۳۴۶ هزار و ۳۸۰ واحد، شاخص بازار اول با (۳۱۱۳) واحد افت معادل (۰.۹۴) درصد به ۲۲۲ هزار ۸۷۴ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۷۷۶) واحد کاهش معادل (۰.۶۱) درصد به ۶۱۹ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۵ نماد « فولاد با (۲۵۳) واحد، شتران با (۱۹۶) واحد، شبریز با (۱۹۰) واحد، شخارک با (۱۲۴) واحد و شپنا با (۱۱۶) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «حمل و نقل با (۲۶۸) واحد کاهش معادل (۳.۷۱) درصد به ۶ هزار و ۹۷۴ واحد، منسوجات با (۱۵۹) واحد افت معادل (۳.۷۲) درصد به ۴ هزار و ۱۲۲ واحد، ذغالسنگ (۳۷۹) واحد کاهش معادل (۳.۹۷) درصد به ۹ هزار و ۱۶۷ واحد، کاشی و سرامیک (۳۶۷) واحد افت معادل (۴.۰۶) درصد به ۸ هزار و ۶۸۹ واحد، سایر معادن با (۲۵۹۴) واحد ریزش، معادل (۴.۱۲) درصد به ۶۰ هزار و ۳۸۴ واحد، انبوه سازی (۸۰) واحد کاهش معادل (۴.۱۴) درصد به یک هزار و ۸۹۱ واحد، وسایل ارتباطی با با (۴۹۸) واحد افت معادل (۴.۶۱) درصد به ۱۰ هزار و ۳۰۹ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «فاذر، قشهد، دفارا، غنوش، بکاب، فباهنر و دلر»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «برکت، کگاز، فروس، ثاباد، کلوند، ثشرق و حپترو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان چهارمین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۲۸۹ هزار و ۸۶۱ نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۷ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد.