افزایش سقف تسهیلات بهسازی،نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده و ناکارآمدی شهری

تسهیلات بهسازی،نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری به ازای ساخت هرواحد مسکونی تا ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با هدف کمک به تولید مسکن و افزایش عرضه،حفظ ویژگی با ارزش بافت های فرسوده وناکارآمدی شهری و همچنین خلق فضاهای جدید متناسب با نیاز روز محدوده‌ها و محلات هدف، سقف تسهیلات بافت فرسوده شهری افزایش یافت.

این تسهیلات در محدوده ها و محلات مشمول طرح و برنامه های بازآفرینی شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث واحدهای مسکونی با درنظرداشتن هزینه باقیمانده پروژه به ازای ساخت هر واحد۵۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

تسهیلات از سه منبع تودیعی دولت،منابع بدون سپرده بانک و منابع داخلی بانک(اوراق ممتاز)قابل پرداخت است.

تسهیلات بافت فرسوده از محل منبع تودیعی دولت ۱۸۵ میلیون تومان و بانرخ سود صفردرصد،منابع بدون سپرده بانک ۱۸۵ میلیون تومان و با نرخ سود۲۳ درصد و از محل اوراق ممتاز۱۸۰ میلیون تومان و با نرخ ۲۱٫۵ درصد اعطا می شود که در مجموع سقف تسهیلات اعطایی برای ساخت یک واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده و ناکارآمد شهری۵۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

تسهیلات متناسب با پیشرفت پروژه و حداکثر در ۴ مرحله پرداخت می شود و ملاک تعیین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه صرفا گزارش ارزیابی توسط بانک و براساس ضوابط و مقررات جاری است.

مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات طرح قرارداد عاملیت (اعتبار۱۴۰۱) حداکثر به مدت ۷ سال(۲ سال دوران ساخت و ۵ دوران تقسیط)تعیین شده است.

درخصوص قراردادهای منعقد از محل اعتبار سال های گذشته ملاک عمل برای واریز مراحل سهم الشرکه،ضوابط اعلامی در مقطع انعقاد قرارداد خواهد بود.