قیمت هایما ۷X توسط شورای رقابت تصویب شد

قیمت هایما 7X محصول شرکت ایران‌خودرو توسط شورای رقابت مصوب شد.

به گزارش راهبرد بانک، قیمت هایما ۷X محصول ایران‌خودرو بر اساس مصوبه ۶۱۴ شورای رقابت مصوب شد.

پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودروی هایما ۷X، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد و بر این اساس قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه تعیین شد.