اجرای “برنامه بهبود” بانک در قالب طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی

مدیر عامل پست بانک گفت: در راستای تثبیت سوددهی شعب بانک و بهبود روند آن، اهداف کمی این بانک برای حوزه شعب در چهار محور ترسیم و با اخذ بازخوردهای لازم برای بهبود مستمر امور در حال اجرا است.

به گزارش راهبرد بانک، به  نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری افزود: در گام نخست اهداف مذکور در سطح شعب در چهار محور؛ هدف سپرده‌ای به تفکیک نوع سپرده، مطالبات شامل؛ نسبت مطالبات به تسهیلات، کاهش مانده موزون مطالبات و مانده مطالبات، عملیات ارزی شامل؛ حواله و گشایش اعتبار اسنادی و ساماندهی درگاه‌های الکترونیکی ATM) و (POS در حال اجرا بوده و به صورت ماهانه پایش و کنترل می‌شود.

شیری تصریح کرد: با اخذ بازخوردهای لازم در ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها که اوایل ماه سال جاری انجام شد، شاخص درآمدهای کارمزدی به شاخص‌های عملکرد اضافه شد و برخی از شاخص‌های ارزیابی نیز از لحاظ کیفی ارتقاء یافت.

شیری تصریح کرد: در حوزه واحدهای ستادی نیز برنامه های عملیاتی بانک تحت عنوان "برنامه بهبود" مشتمل بر ۵۳ برنامه در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز و پشتیبانی از واحدهای عملیاتی و ارائه راهکارهای لازم جهت تحقق اهداف بانک طراحی‌شده و برنامه زمانی آنها نیز درقالب شناسنامه‌های مشخص‌شده تدوین و از طریق واحدهای ستادی در حال اجرا است.

مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در ادامه به "طرح انگیزشی‌پویش" به منظور توجه واقعی به عملکرد کارکنان و نقش بسزای این طرح در ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری آنان عنوان‌کرد: مهمترین نقش این سیستم، پرداخت متناسب با عملکرد است که موجب ایجاد انگیزه کارکنان و هم‌راستائی بین عملکرد آنان و سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های عملیاتی بانک در سطح شعب و ادارات مرکزی شده است.

شیری در پایان با اشاره به نحوه عملیاتی کردن بهره‌وری واحدهای ستادی بر اساس ترکیبی از تحقق اهداف کمی شعب و برنامه‌های عملیاتی در مقاطع سه‌ماهه و ارزیابی و پایش آن به شیوه خوداظهاری هر یک از واحدهای ستادی توسط مدیریت امور طرح و برنامه اظهارداشت: انتظار می‌رود واحدهای ستادی به عنوان مجریان برنامه‌های عملیاتی بتوانند با جلب مشارکت سایر واحدهای ستادی و اجرائی بانک، نسبت به دستیابی اهداف تعیین‌شده و تحقق برنامه‌ها و ماموریت‌های بانک تلاش نمایند