ابلاغ دستور جدید درباره وام جهیزیه

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل، انتقال سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه تامین جهیزیه کالای ایرانی به سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ابلاغ کرد.

به گزارش راهبرد بانک، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با موضوع “انتقال سهمیه وام جهیزیه کالای ایرانی به سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری” به بانک‌های ملی، سپه، پارسیان و سینا اعلام کرد: در صورتی که تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای ۱ و ۲ این بند می‌شود.

براین اساس، سهمیه آن بانک طبق جدول پیوست به سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری آن بانک، موضوع اجزا ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال اضافه می شود.

در این ابلاغیه تأکید شده: حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط بانک‌های عامل در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.

طبق بند ۴ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده­‌اند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می‌گردد.

گفتنی است، در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ که به تسهیلات تکلیفی منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه اجتماعی اختصاص دارد، آمده است:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس­‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض­ الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عا مل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به­ شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید:

۱ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): ۱ـ۱ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره­ی بازپرداخت ده ساله ۱ ـ۲ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه­‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده­‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۲ـ۱ـ به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ـ۲ـ به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ـ۳ـ به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ـ۴ـ به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ـ ۵ ـ به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۳ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می­‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.