برای خرید شاهین صفر در مهر ۱۴۰۲ چقدر باید هزینه کنیم؟

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر ۵۴۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ صفر ۵۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش راهبرد بانک،در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر ۵۴۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ صفر ۵۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰