آخرین جزئیات طرح سربازی مجلس

رضازاده گفت: بررسی طرح خدمت سربازی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور معاونین ستادکل نیروهای مسلح و نظام وظیفه انجام شد و قطعا در این مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

به گزارش راهبرد بانک،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از به اتمام رسیدن طرح سربازی در این کمیسیون خبر داد.
یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از به اتمام رسیدن طرح سربازی در این کمیسیون خبر داد.
وی گفت: بررسی طرح خدمت سربازی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور معاونین ستادکل نیروهای مسلح و نظام وظیفه انجام شد و قطعا در این مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جزئیات طرح، افزود: تکلیف دانشجویان خارج از کشور و معافیت های تحصیلی در این طرح مشخص شده است و همچنین برای مشمولین غایبی که دارای دو یا چند فرزند هستند کسر خدمت در نظر گرفته شده است.
رضازاده با بیان اینکه در طرح مذکور موضوع خرید خدمت دیده نشده است، تصریح کرد: با توجه به این که تعداد مشمولین غایب در کشور زیاد است، طرح سربازی بیشتر برای ساماندهی این مشمولان خواهد بود و نکته مهم این طرح این است که مدت زمان سربازی تغییری نداشته و همان ۲ سال خواهد بود.
وی ادامه داد: اما موضوع مهم طرح سربازی نوع معافیت های پزشکی بود که دچار تغییر و تحول شده است و همچنین درباره حقوق ها نیز تصمیم گرفته شده است که قرار است در بحث حقوق ها اتفاقاتی رقم بخورد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس طرح سربازی در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت تا هر چه سریع تر این طرح به تصویب برسد.