جزئیات جدید از امکان وثیقه گذاری سهام

مدیر پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری گفت: اکنون تمام سرویس‌های مربوط به وثیقه گذاری سهام جهت بهره‌برداری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است.

به گزارش راهبرد بانک، سمیه محمدی، مدیر پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص سامانه ستاره گفت: خدمت وثیقه گذاری سهام توسط سامانه ستاره از تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده‌گذاری عملیاتی شد و بانک مهر ایران به عنوان اولین بانک این خدمت را به ذی‌نفعان خود ارائه نمود. اکنون تمام سرویس‌های مربوطه جهت بهره برداری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است.

محمدی در خصوص اتصال بانک‌ها به سامانه ستاره بیان کرد: بانک‌های صادرات، ملت، پارسیان و شهر اقدامات مهمی در این راستا انجام داده اند. لیکن زمان بهربرداری از این خدمت از سمت بانک‌هاست و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطلاعات دقیقی ندارد.

امکان وثیقه گذاری سهام در اختیار کدام بانک‌هاست؟

در پاسخ به این پرسش که آیا امکان وثیقه گذاری سهام در اختیار تمام بانک‌هاست؟ اظهار کرد: بله بانک‌هایی که متقاضی دریافت این خدمت بوده‌اند کلیه اقدامات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط برخط به وجود آمده و قابل بهره‌برداری است.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا توثیقی با سهام در سامانه ستاره تاکنون ثبت شده است؟ بیان کرد: بانک مهر ایران وثایقی را به پشتوانه سهام در بستر توثیق مکانیزه ستاره انجام داده است.