زمان آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش مهر ۱۴۰۲

طریفی حسینی با اشاره به اینکه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، افزود: مکان برگزاری این آزمون استخدامی برای استان‌های البرز، تهران و شهرستان‌های تهران به صورت متمرکز در تهران خواهد بود.

به گزارش راهبرد بانک،زمان آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین اعلام شد.

حمید طریفی حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار کرد: ثبت‌نام آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین از ۱۷ شهریور آغاز شد و تا دوم مهر نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هزار ردیف استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی برای جذب کاردرمان و گفتار درمان به آموزش و پرورش استثنایی اختصاص داده شده است، گفت: این آزمون ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۱ مهر برگزار خواهد شد.

طریفی حسینی با اشاره به اینکه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، افزود: مکان برگزاری این آزمون استخدامی برای استان‌های البرز، تهران و شهرستان‌های تهران به صورت متمرکز در تهران خواهد بود.