شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافت

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید: محدودیت‌ها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضوابط مربوط به آن کاهش یافت.

به گزارش راهبرد بانک مسعود خوانساری درباره کاهش ارزش صادرات در ۵ ماهه نخست امسال و همزمان افزایش ۳۰ درصدی صادرات از لحاظ وزنی گفت: به جز بحث تحریم، برخی از محدودیت‌های داخلی که در ماه‌های گذشته در مسیر صادرات ایجاد شد، در عمل به کاهش ارزش صادرات انجامید.

وی تاکید کرد که در ماه‌های گذشته و با تعامل بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، محدودیت‌ها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضوابط مربوط به آن کاهش یافت.

رییس اتاق تهران یادآور شد که سال گذشته بخشنامه‌های متعدد و متناقض باعث ایجاد دردسر فراوان برای صادرکنندگان شده بود که امسال این موضوع تا حد زیادی رفع شده است.

خوانساری گفت: امسال شاهد آن هستیم که تحریم داخلی در مسیر صادرات کمتر شده و امیدواریم که تا پایان سال شاهد رشد صادرات از نظر ارزشی نیز باشیم.