صدور بخشنامه جدید برای مقابله با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای در خصوص مقابله با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر کرد.

به گزارش راهبرد بانک، براساس اعلام مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، به منظور مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد که منجر به فرار مالیاتی نیز می‌شود، مقرر شده است تا ادارات کل سازمان امور مالیاتی پیش از اعلام شکایت در خصوص صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف از انجمن کارگزاران گمرکی خواسته شود تا با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی اعم از مشخصات صاحب کالا، نشانی محل حمل کالا و سایر اطلاعات مورد نظر که در شناسایی مؤدیان واقعی و معرفی صاحبان اصلی کالا مؤثر است را ارائه نمایند و مستقیماً علیه ایشان اقدامات قانونی صورت نگیرد.

پیرو نامه شماره ۲۱۲/۲۳۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ و با اشاره به نامه شماره ۱۰/۱/۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان رئیس کل محترم سازمان در خصوص مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد که منجر به فرار مالیاتی می شود.

لازم است پیگیری مستمر و جدی در برخورد با این پدیده نامطلوب صورت گیرد و با عنایت به اینکه کارگزاران گمرکی مکلف به نگهداری اسناد و مدارک واردات کالا‌های ترخیصی و همچنین مشخصات کامل صاحبان کالا هستند خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحد‌های حقوقی آن امور اداره کل در راستای انجام وظایف محوله و تهیه و طرح شکوائیه علیه متهمین و تقدیم آن به مراجع قضایی بدواً با دعوت از ترخیص کاران کالا و کارگزاران گمرکی چنانچه مدارکی علیه آنان در خصوص جرایم ارتکابی وجود ندارد از باب عدم اختلال در روند فعالیت حرفه‌ای کارگزاران محترم گمرکی و پیگیری‌های بعدی از انجمن کارگزاران گمرکی خواسته شود تا با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی اعم از مشخصات صاحب کالا، نشانی محل حمل کالا و سایر اطلاعات مورد نظر که در شناسایی مؤدیان واقعی و معرفی صاحبان اصلی کالا مؤثر است را ارائه نمایند و مستقیماً علیه ایشان اقدامات قانونی صورت نگیرد و چنانچه با مراجعه به آن ادارات کل مشخصات کامل و قابل دسترس از صاحبان واقعی کالا را اعلام نموده اند مراتب به نحو مقتضی به مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع رسانی گردد.