چرا کارت ملی هوشمند در شبکه پرداخت قرار نمی‌گیرد؟

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک هیچ‎گونه برنامه‌ریزی برای استفاده از کارت ملی هوشمند در شبکه پرداخت کشور ندارد چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان‌پذیر نیست.

به گزارش راهبرد , بانک مرکزی استفاده از کارت ملی هوشمند به جای کارت بانکی را تکذیب کرد.

بانک مرکزی استفاده از کارت ملی به جای کارت بانکی را تکذیب و اعلام کرد: این بانک هیچ‎گونه برنامه‌ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان‌پذیر نیست.

آنچه به صورت مشخص در بانک مرکزی در حال پیگری است، استفاده از کارت‌های مجازی به جای کارت‌های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز تحت عنوان پروژه کهربا است که تا دو ماه آینده آماده خدمت ‎رسانی به مردم خواهدبود.