زمان رونمایی از سامانه جامع بازار کار اعلام شد

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه در یکی دو ماه آینده سامانه جامع بازار کار رونمایی می‌شود، گفت: روزانه روی پیشرفت فنی و اطلاعاتی آن کار می‌کنیم. درحال تطبیق اطلاعات سامانه هستیم.

به گزارش راهبرد بانک، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری بود که در سال ۹۰ابلاغ شد. می توان گفت طی مدت ۱۲ سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد هنوز هم نظام جامع اطلاعاتی دقیق از بازار کار وجود ندارد و اخیرا معاون اشتغال وزارت کار زمان رونمایی از سامانه جامع بازار کار را شهریور ماه اعلام کرده بود. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند ‌اینکه تمام مشاغل دارای شناسنامه شغلی و اطلاعات جمع‌آوری شده باشند می تواند برای سیاست‌گذاری بهتر و دقیق‌تر در مسیر اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشد.

اما محمود کریمی بیرانوند، ‌معاون اشتغال وزارت کار در آخرین اظهارات خود درباره نظام جامع بازار کار گفت: سیاست‌های ابلاغی رهبری در سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی نظام جمع بازار کار بوده است و تأکیدات زیادی بر آن شده است. در قانون مبارزه بر پولشویی آیین‌نامه اجرایی آن مواد ۲۶ و ۲۷ آن تسریع شده است. وزارت کار با بانک مرکزی باید این سامانه را راه‌اندازی کنند، در سند تحول دولت سیزدهم از تکالیف دولت سیزدهم است. نزدیک به ۱۰سال بود که متوقف شده است و اقدامات شاخصی برای آن رخ نداده بود. در حالت کلی پایگاه اطلاعات بسیاری پیچیده است، باید تمام اطلاعات ثبتی در بازار کار اعم از اطلاعات ۷۴ دستگاه اجرایی جمع‌آوری شود. اخذ اطلاعات در مرحله ۷۰ درصد است. اقدامات در حال انجام است. بعد از ۱۲سال ایجاد سامانه نظام جامع بازار کار روی ۷۰ درصد رشد است.

هدف از راه‌اندازی سامانه جامع بازار

کریمی بیرانوند هدف از راه‌اندازی سامانه جامع بازار کار را ثبتی مبنا کردن تمام بازار کار دانست گفت: پس از راه‌اندازی سامانه جامع بازار کار تمام مردم با داشتن کد ملی دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهد بود. این فقط در کشورهای پیشرفته  دارند. شناسایی بیکاران با الگوریتم‌های دقیق قابل انجام است.

زمان رونمایی از سامانه جامع بازار کار

وی ادامه داد: دریکی دو ماه آینده سامانه جامع بازار کار رونمایی می‌شود. روزانه روی پیشرفته فنی و اطلاعاتی آن کار می‌کنیم. درحال تطبیق اطلاعات سامانه هستیم.